Minek ide vodkareklám?

Moszkva, Majakovszkij metroállomás plafonja
Zvuki Mu. Jobboldalt Lipnickij. Forrás: Allmusic.com

Hruscsov a dzsessz mellett az avantgárd festészet iránt is „nyitott” volt — elment az egyik „próbakiállítására”, és megtekintése után azt kérdezte az alkotóktól: Uraim, maguk buzik?!

Moszkva, Soho — a művésznegyed
Szergij Atya
Moszkva. A fejlődés irányai
Szentpétervár

Moszkva meggyőző, Pétervár varázslatos, főleg éjszaka. A folyóiban és a masszív épületeiben erőt adó misztikum lakozik, a lakásokban teaceremóniák zajlanak, a konyhákban a világ szóbeli megváltásán dolgoznak.

Szentpétervár, Nyeva partja
Kuzya Uo
Buli egy szentpétervári kommunális lakás konyhájában. Fotók: a szerző

--

--

--

Musician at Meszecsinka and EmilArt.space, songwriter and storyteller. Facebook.com/emil.biljarski

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
emil

emil

Musician at Meszecsinka and EmilArt.space, songwriter and storyteller. Facebook.com/emil.biljarski

More from Medium

Snippets

Easy Self Care for Busy People

Attentional Asymmetry

Are your problems scared of you, yet?!